Záruční podmínky a reklamace

 

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí výrobku spotřebitelem. Na zboží je spotřebiteli poskytována záruka 24 měsíců. Prodávající odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím, nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Záruka se nevztahuje na vady způsobené používáním výrobku v rozporu s návodem na použití, nešetrným zacházením, mechanickým poškozením či běžným opotřebením.
Reklamaci je možné uplatnit poštou, osobně pouze po předchozí telefonické domluvě. V případě reklamace nás kontaktujte emailem nebo telefonicky. Zboží nám nezasílejte na dobírku.
Při reklamaci je potřeba uvést charakter vady, přiložit kopii dokladu o koupi a kontakt na Vás. Oprávněná reklamace bude vyřízena v zákonné lhůtě. Reklamační protokol je zaslán spotřebiteli emailem bezprostředně po přijetí reklamace. V případe osobního předání je předán ihned.